Sudėtiniai sakiniai ir jų skyryba angliškai parašytuose Latvijos studentų tekstuose

Zigrida Vincela

Santrauka


Latvių ir anglų kalbų sudėtiniuose sakiniuose gerokai skiriasi kablelio vartojimas, todėl latviams, rašantiems angliškai, iškyla sunkumų. Iš esmės prijungiamasis dėmuo, kuris eina po pagrindinio dėmens, latvių kalboje atskiriamas kableliu (Blinkena, 2009), o anglų kalboje kablelio rašymas ar nerašymas priklauso nuo semantinio pagrindinio ir prijungiamojo dėmens ryšio (Downing, Locke, 2006). Šie kablelio vartojimo skirtumai, aptarti kitų tyrėjų (Farneste, 2006b), gali kelti sunkumų latviams studentams rašant ir skiriant sudėtinius sakinius anglų kalba.

Šio tyrimo tikslas – išsiaiškinti, kaip latvių studentai skiria sudėtinius sakinius anglų kalba parašytuose tekstuose. Medžiaga tyrimui imama iš studentų rašto darbų duomenų bazės. Šiame tyrime dėmesys skiriamas šalutiniams veiksnio, papildinio ir pažyminio sakiniams, kurie semantiškai itin glaudžiai susiję su pagrindiniu dėmeniu. Paprastai, kaip nurodo Downingas ir Locke’as (2006), tokie prijungiamieji sakiniai anglų kalboje nėra atskiriami kableliu. Tyrimas rodo, kad glaudus semantinis dėmenų ryšys studentų dažniausiai atpažįstamas ir skiriamas pagal taisykles. Vis dėlto pastebima ir perteklinės skyrybos atvejų. Šie rezultatai skatina atkreipti studentų dėmesį į semantinius anglų kalbos sudėtinių sakinių dėmenų ryšius ir jų įtaką skyrybai bei išryškinti latvių ir anglų kalbų skyrybos skirtumus. Be abejo, ateityje būtina ir nuodugnesnė studentų tekstuose vartojamų įvairių sakinių tipų ir jų skyrybos analizė.

Esminiai žodžiai: sudėtinis sakinys, dėmuo, skyryba, semantinė priklausomybė.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2016.5


Visas tekstas:

PDF (English)


eISSN 1822- 7805