Субконцепт как инструмент реконструкции ментальной сущности «вода» в прозе И. Бунина

Marija Birney

Santrauka


Straipsnyje aptariama koncepto kaip vientiso geštalto vieneto, objektyvuoto kalboje, rekonstrukcijos ir modeliavimo problema. Remiantis I. Bunino prozoje aptinkamo vandens koncepto analize, parodomos subkoncepto kaip atskiros sudedamosios mentalinio suvokinio dalies panaudojimo galimybės dekonstruojant vientisą prasminį domeną – konceptą. Subkoncepto kaip analizės instrumento panaudojimas kognityvinuose tyrimuose, autorės nuomone, padeda nustatyti santykį tarp žodyje objektyvuotų ir jo determinuojamų atskirų leksemos reikšmių ir atskirų pažinimo struktūrų. Be to, žodyje ir jo reikšmėse implikuotų kognityvinių žinių išskaidymas panaudojant subkonceptą kaip analizės instrumentą padeda rekonstruoti konceptą kaip vientisą mentalinę visumą, dalyvaujančią formuojant kalbos turinio raiškos ir pasaulėvaizdžio specifiką.

Esminiai žodžiai: konceptas, subkonceptas, pasaulio modelis, kategorizacija, leksinė reikšmė, leksema, semantinė ir konceptualioji struktūra.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2016.13


Visas tekstas:

PDF (Русский)


eISSN 1822- 7805