Mečislovo Reinio ir Alfonso Gučo psichologijos vadovėlių vienažodžių terminų bendrybės ir skirtybės

Rita Katelytė

Santrauka


[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Šiame straipsnyje pagal kilmę ir santykį dabartine terminologija nagrinėjamos Mečislovo Reinio ir Alfonso Gučo psichologijos vadovėlių vidurinėms mokykloms vienažodžių terminų bendrybės ir skirtybės. Šio straipsnio tikslas – atskleisti ankstyvųjų lietuviškų psichologijos vadovėlių terminijos problematiką.

Esminiai žodžiai: Mečislovas Reinys, Alfonsas Gučas, lietuviškos kilmės terminas, tarptautinės kilmės terminas, psichologijos terminas, bendrybė, skirtybė.

DOI: https://doi.org/10.15823/zz.2018.10


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805