Lenkų kalbos mokymo(si) perspektyvos Lietuvoje: poreikių analizė

Irena Masoit

Santrauka


[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnyje nagrinėjami lenkų kaip užsienio kalbos mokymosi Lietuvoje motyvai ir poreikiai, atsižvelgiant į ES daugiakalbystės politiką ir esamą Lietuvos sociokultūrinę situaciją. Tyrimo medžiagą sudaro internetinės apklausos duomenys. Apklausoje dalyvavo 78 įvairiais būdais lenkų kalbą besimokantys asmenys. Apklausa atlikta vykdant tarptautinį projektą „Polish Online“; ja buvo siekiama išsiaiškinti respondentų lūkesčius, susijusius su kuriamos interneto svetainės, skirtos mokytis lenkų kalbos, taip pat pritaikytos lietuviakalbiams vartotojams, struktūra ir turiniu.

Esminiai žodžiai. daugiakalbystė, kalbos politika, lenkų kalba, užsienio kalbos mokymas, skaitmeninės mokymosi priemonės, mokymosi metodai, kalbiniai gebėjimai.

DOI: https://doi.org/10.15823/zz.2018.13


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805