Sėkmingos užsienio kalbos pamokos: atvejo analizė

Sri Rejeki Murtiningsih

Santrauka


[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]

Straipsnio tikslas – ištirti mokinių sėkmingo anglų kaip užsienio kalbos mokymosi pers­pektyvas, atskleisti mokinio kalbos ugdymąsi ir ugdymosi sėkmę lemiančius veiksnius. Tyrimu siekta atskleisti mokinio, kuris vėliau tapo anglų kalbos mokytoju vienoje Indonezijos pradi­nėje mokykloje, sėkmingo anglų kalbos mokymosi patirtį. Tuo tikslu buvo atliktas giluminis interviu. Gauti duomenys parodė, kad tyrimo dalyvis nevienodai vertina savo anglų kalbos gebėjimus. Jo teigimu, jam geriausiai sekėsi ugdytis klausymo gebėjimus. O kitų kalbinių gebėjimų lygis kito nedaug. Veiksnių, lemiančių kalbos mokymosi procesą, analizė atskleidė, kad, pasak tyrimo dalyvio, didžiausią poveikį mokymosi sėkmei turėjo mokytojai. Mokytojo asmenybė – svarbiausias motyvacijos veiksnys, užtikrinantis anglų kalbos gebėjimų ugdymą­si. Taip pat pažymėtini ir kiti svarbūs veiksniai: mokytojų skiriamos užduotys ir neigiamas vertinimas. Jie taip pat daro didelį poveikį kalbos mokymuisi. Straipsnyje taip pat aptariamos užsienio kalbų mokytojų ugdymo galimybės.

Esminiai žodžiai: gerai kalbos besimokantis mokinys, kalbos ugdymasis, anglų kaip užsienio kalba, mokytojo asmenybė, mokytojų ugdymas.

DOI: https://doi.org/10.15823/zz.2018.20


Visas tekstas:

PDF (English)


eISSN 1822- 7805