Liaudies leksikografija. Pagrindiniai interneto leksikografinių projektų (kaip metakalbinės veiklos rezultato) ypatumai

Lina Vizgirdė

Santrauka


[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Liaudies leksikografija – šiuolaikinės kalbinės kultūros fenomenas, taikomasis metakalbinės veiklos rezultatas ir viena iš akivaizdžiausių naiviosios lingvistikos apraiškų. In­ternetiniai liaudies leksikografų kurti slengo žodynai tradiciniam leksikografui tampa svarbia tyrimų erdve ir informacijos šaltiniu. Šie žodynai teikia galimybę atrasti naujausius slengo vienetus, stebėti jų vartojimą šiuolaikiškiausiuose kontekstuose, analizuoti gyvą kalbinės kūrybos procesą.

Esminiai žodžiai: metakalbinė veikla, liaudies lingvistika, liaudies leksikografija.

DOI: https://doi.org/10.15823/zz.2018.22


Visas tekstas:

PDF


eISSN 1822- 7805