Kultūrinės ir kalbinės tarpkultūrinio vertimo spragos

Giedrė Valūnaitė Oleškevičienė, Dalia Gulbinskienė, Eglė Drėgvaitė

Santrauka


[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]

Šio straipsnio tikslas – suteikti mokslinio tyrimo informacijos apie tarpkultūrinį vertimą ir kultūrines spragas, kurios atsiranda verčiant tarpkultūrinius tekstus, taip pat supažindinti su kultūrinėmis realijomis ir galimais vertimo metodais. Kristijono Donelaičio poema „Metai“ pasirinkta kaip pagrindinis šaltinis realijoms ir jų vertimo spragoms rasti. Vertimo spragos atsi­randa, kai tos pačios reikšmės žodžio nėra kalboje. Kultūra daro labai didelę įtaką kalbai, ypač tam, kokios emocijos yra asocijuojamos su tam tikrais žodžiais ir terminais. Kadangi kultūros yra skirtingos, jos žmonių suprantamos nevienodai, iškyla nemažai problemų verčiant autorių, kilusių iš skirtingų kultūrų, tekstus. Tyrimas atskleidė, jog vertėjas Nadas Rastenis pasirinko laisvesnį poemos vertimo būdą, nes kultūrinių realijų vertimas priklauso nuo individualaus vertėjo ir jo turimų žinių.

Esminiai žodžiai: kultūrinės realijos, tarpkultūrinis vertimas, kultūrinės ir kalbinės spragos.

DOI: https://doi.org/10.15823/zz.2018.23


Visas tekstas:

PDF (English)


eISSN 1822- 7805