Lietuviškųjų kultūrinių realijų vertimas į anglų kalbą

Janina Buitkienė

Santrauka


Straipsnyje aptariamas lietuviškųjų kultūrinių realijų vertimas į anglų kalbą. Medžiaga tyrimui buvo renkama iš Jono Avyžiaus romano Sodybų tuštėjimo metas ir jo vertimo į anglų kalbą The Lost Home. Straipsnyje bandoma aptarti kai kurias problemas, su kuriomis susiduriama verčiant kultūrines realijas ir vertėjo panaudotas vertimo strategijas. Renkant medžiagą, buvo iš dalies remiamasi Newmark klasifikacija tų sričių, kuriose kultūrinės realijos yra ryškiausiai pastebimos, t. y. gamtos reiškiniai, materialinės kultūros paveldas, organizacijų pavadinimai ir t. t. Surinkta medžiaga suponavo ir kitas sritis, kuriose vertėjas susidūrė su problemomis: lietuviškas kultūrinis paveldas, kurį sudėtinga adekvačiai perteikti vertime, itin jaučiamas kreipinių formose, mažybinėse žodžių formose, pavardžių bei pravardžių vertime.

Esminiai žodžiai: kultūrinės realijos, vertimo strategijos, ekvivalentiškumas, kultūrinis tapatumas.

Visas tekstas:

Full Text PDF (English)

Literatūra


Bassnett S., 1991, Translation Studies.– London & New York: Routledge.

Hatim B. & Mason I., 1994,. Discourse and the Translator. – London & New York: Longman.

Hatim B., 2005, Direction of Translation (directionality). In: Baker, M. ed. Routledge Encyclopedia. Studies of Translation. – London & New York: Routledge.

Kalėdaitė V. & Asijavičiūtė V., 2005, Translation of Lithuanian Culture-Specific Items into English. In: Kalbotyra, 55 (3), p. 31–37.

Lietuvių kalbos žodynas, 2005, Accessed 12 March, 2012. http://www.lkz.lt

Longman Dictionary of Contemporary English, 2003. – London & New York: Longman.

Newmark P., 1988, A Textbook of Translation. – London & New York: Prentice Hall.

Nida E., 2004, Principles of Correspondence. In: Venuti, L. ed. The Translation Studies Reader. – London & New York: Routledge, p. 196–140.

Paluszkiewicz-Misiaczek M., 2005, Strategies and Methods in Dealing with Culture Specific Expressions on the Basis of Polish-English Translations of Certain Administrative and Institutional Terms. In: Theory and Practice in English Studies, 3(2005): Proceedings from the Eighth Conference of British, American and Canadian Studies. – Brno, p. 243–248.

Petrulionė L., 2012, Translation of Culture-Specific Items from English into Lithuanian: the Case of Joanne Harris’s Novels. In: Studies About Languages, No. 21, p. 43–49.

Titiškytė L., 2009, Translation Problems of Place-Names and Proper Names in Dalia Grinkevičiūtė’s Lietuviai prie Laptevų jūros and Its English Translation A Stolen Youth, A Stolen Homeland by Izolda Geniušienė. In: Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose, No 6, p. 129–134.

Torop P., 2002, Translation as translating as culture. In: Sign Systems Studies 30 (2), p. 593–605.

Venuti L., 1998, The Scandals of Translation. – London & New York: Routledge.

Venuti L., 2005, Strategies of Translation. In: Baker M, ed. Routledge Encyclopedia. Studies of Translation. – London & New York: Routledge.
eISSN 1822- 7805