Žmogus ir žodis


„Žmogus ir žodis“ – periodinis mokslo darbų žurnalas, leidžiamas Lietuvos edukologijos universiteto nuo 1999 metų.

Žurnalą „Žmogus ir žodis“ sudaro keturi sąsiuviniai:
• Didaktinė lingvistika;
• Literatūrologija;
• Svetimosios kalbos;
• Filosofija.

Kiekvienas sąsiuvinis išleidžiamas kartą per metus. Leidinio tikslas – skelbti humanitarinių ir socialinių mokslų sričių filologijos, filosofijos, edukologijos krypčių tarpdisciplininius mokslinius tyrimus, atliekamus ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, siekiant suteikti įvairių akademinių bendruomenių mokslininkams galimybę dalyvauti atviroje tarptautinėje diskusijoje mokslo, visuomenės švietimo, kultūros klausimais. Straipsniai skelbiami lietuvių, anglų, rusų, vokiečių, prancūzų, italų, lenkų ir kt. kalbomis. Juose privalo būti mokslo straipsniui būtinos dalys: nurodomas tyrimų tikslas, objektas, metodai, pateikiami tyrimo rezultatai ir išvados. Recenzuojant straipsnius, taikomas dvigubas aklas recenzavimas. Redakcinėje kolegijoje yra ir užsienio šalių mokslininkų. Mokestis už straipsnio teksto tvarkymą ir jo publikavimą neimamasŽurnalas referuojamas šiose duomenų bazėse:

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L);
CSA: Sociological Abstracts;
DOAJ;
Index Copernicus;
Humanities International Complete;
Humanities International Index;
Humanities Source;
MLA Modern Language Association International Bibliography;
The Philosopher's Index;
TOC Premier Table of Contents;
Ulrich's Periodicals Directory.


Iki 2014 m. išleistus žurnalo numerius galite rasti jo senoje svetainėje.

 

 Creative Commons License
Žurnale skelbiama medžiaga vadovaujantis Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Žurnalas licencijuojamas naudojant CC_BY_SA licenciją, kuri leidžia kitiems platinti, keisti ir kurti naujus kūrinius net ir komerciniais tikslais, nurodant pradinio kūrinio autorius. Naujam kūriniui turi būti nurodyta tokia pat licencija kaip ir originaliame kūrinyje. Žurnalas atviroje prieigoje pateikiamas vadovaujantis Lietuvos edukologijos universiteto mokslo, studijų ir kitos informacijos atvirosios prieigos politikos metmenimis, patvirtintais Lietuvos edukologijos universiteto senato 2014 m. vasario 19 d. nutarimu Nr. 291.