Vol 17, No 3 (2015)

Svetimosios kalbos

Turinys

Svetimosios kalbos

Język wojwodińskich Rusinów w kontekście rozwoju wariantów literackiego języka ukraińskiego koń. XVIII – pocz. XX wieków PDF
Oleh Beley
Kalbinė lyties įvaizdžio raiška anglų kalbos vadovėliuose PDF (English)
Evelina Brusokaitė, Daiva Verikaitė - Gaigalienė
Tekstyno duomenimis pagrįstas britų anglų kalbos konstrukcijų Have/Take/Get a Bath ir Have/Take/Get a Rest tyrimas PDF (English)
Judita Giparaitė
Onseto apribojimo (angl. onset constraint) pažeidimai pirmajame žodžio skiemenyje (anglų ir lietuvių kalbų analizė) PDF (English)
Edita Katinaitė - Kalčiūnienė
Senoji anglų, senoji skandinavų ir gotų kalbos: Dž. R. R. Tolkino knygų Hobitas ir Žiedų valdovas įkvėpimo ir kūrybos šaltiniai PDF (English)
Susan Robbins
Praesens Historicum или Dramatic Present? К вопросу о терминологическом обозначении и прагматике презенсных форм в переводном нарративе PDF
Anastasia Urzha
Prancūzų kalbos paplitimas Lietuvoje ir pasaulyje: istorija ir dabartis PDF
Vilhelmina Vitkauskienė, Vita Valiukienė
На Бога надейся, а сам не плошай! (Бог и религия в русских паремиях) PDF
Ana Zharkova
Specialybės kalbos mokymo turinio atnaujinimo poreikis ir galimybės aukštojoje technikos mokykloje PDF
Vaida Buivydienė, Lina Rutkienė
LEU anglų kalbos studentų užsienio kalbų mokymosi motyvacija PDF (English)
Dalia Gulbinskienė, Tatjana Dubovičienė
Interaktyvių lentų panaudojimo skatinimas užsienio kalbų ir profesiniame mokyme: apie ES iTILT and SmartVET projektus PDF (English)
Ton Koenraad, Serkan Çelik, Angela Higgins, Emily Hillier
Tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvių ir lenkų dvikalbiai rašytojai. Bilingvizmo problema lietuvių ir lenkų kultūroje“ PDF
Andrey Baranov, Halina Turkevič