Vol 17, No 2 (2015)

Literatūrologija

Turinys

Literatūrologija

Leidžiantis į taikios tautos pragarą: antisemitizmo priežasčių ieškojimas Sigito Parulskio romane „Tamsa ir partneriai“ PDF
Loreta Mačianskaitė
Momentinė sovietinio literatūros lauko nuotrauka pagal laiškus Eduardui Mieželaičiui: XX a. 7-asis dešimtmetis PDF
Elena Baliutytė
Nuotykiai, kančia ir propaganda: Antrasis pasaulinis karas sovietmečio lietuvių prozoje vaikams PDF
Loreta Jakonytė
Lietuvos partizanai šiuolaikiniame lietuvių romane: kolektyvinė atmintis ir istorijos interpretacija PDF
Nerijus Brazauskas
Kraštovaizdžio poetika Jono Juškaičio lyrikoje PDF
Virginija Balsevičiūtė - Šlekienė
Verbaliojo teksto pokytis postdramoje: teorinė perspektyva PDF
Aušra Gudavičiūtė
Imagologija – nauja literatūros mokslo injekcija? PDF
Aistė Kučinskienė, Dalia Pauliukevičiūtė, Viktorija Jonkutė