Vol 19, No 2 (2017)

Literatūrologija

Turinys

Literatūrologija

Tikrovėje ir vaizduotėje išsuptas miestas. Skaitant Kazio Bradūno „Vilniaus varpus“ PDF
Algis Kalėda
Maironio politinės pasaulėžiūros raiška ankstyvuoju tautinio sąjūdžio laikotarpiu PDF
Manfredas Žvirgždas
Maironis tarpukario Lietuvos mokykloje PDF
Viktorija Šeina
Žmogų išbandantis blogis Grigorijaus Kanovičiaus romane „Šėtono apžavai“ PDF
Rima Kasperionytė
Analiza porównawcza realiów etnokulturowych w polskich przekładach powieści Iwana Turgieniewa „Rudin” PDF
Barbara Dwilewicz, Marina Romanenkowa
Pasakojimas tarp transtekstualumo ir intermedialumo PDF
John Pier