Vol 19, No 3 (2017)

Svetimosios kalbos

Turinys

Svetimosios kalbos

Finansų ir ekonominės krizės tarpkultūrinė konceptualizacija žiniasklaidoje: jėgos metafora PDF (English)
Jurga Cibulskienė
Schimpfwörter und Beschimpfungen: Thesen zur Terminologie und zum Forschungsstand in der Sprachforschung PDF (English)
Hans Harry Drößiger
Neveikiamoji rūšis kaip beasmenio faktų pateikimo priemonė anglų analitinėje spaudoje PDF (English)
Tatjana Dubovičienė, Pavel Skorupa
Tekstynų duomenimis pagrįsta jungtukų kad ir that praleidimo atvejų analizė kalbėjimo veiksmažodžių reikalaujamuose šalutiniuose sakiniuose anglų ir lietuvių kalbose PDF (English)
Judita Giparaitė, Julija Ritčik
Konstitucinės teisės aktų lietuvių ir anglų kalbomis dvižodžių terminų šaltiniai PDF (English)
Liudmila Mockienė
Senovės frizų kalbos dūriniai: giminystę išreiškiančios sąvokos PDF (English)
Ksenia Pospelova
Moterų metaforinis depresijos suvokimas socialinių tinklų diskurse PDF
Jekaterina Sumanova