Vol 19, No 4 (2017)

Filosofija

Turinys

Filosofija

Vidujybės kontekstualizavimas XX a. filosofijoje ir asmens tapatybė PDF
Augustinas Dainys
„Nichts“ (Rosenzweig) ir „Il y a“ (Levinas) problema kaip asmens tapatumo koreliatyvumas PDF (English)
Luc Anckaert
Dvi jautraus ir pažeidžiamo kūno sampratos: Gilles’is Deleuze’as ir Alphonsas Lingis PDF (English)
Laura Galvanauskienė
Ritmo sąvokos metamorfozės Gilles’io Deleuze’o ir Félixo Guattari tekstuose PDF
Jūratė Baranova
Vaizduotės samprata Maxo Schelerio ir Vosyliaus Sezemano estetikoje PDF
Dalius Jonkus
Nežudyk, nevok, nemeluok: preliminarus lietuviams kognityviai raiškiausių moralinių nusižengimų tyrimas PDF (English)
Renatas Berniūnas, Vilius Dranseika
Lietuvių menininkų atspindys pasauliniame kontekste PDF (English)
Luc Anckaert
Kalba ir tikrovė PDF
Jūratė Baranova