Vol 15, No 3 (2013)

Svetimosios kalbos

Turinys

Straipsniai

Культура речи в зеркале рекламных объявлений: региональные особенности PDF failas
Natalja Avina
Darybinė teigiamo emocinio vertinimo raiška lietuvių ir anglų kalbose: lietuviškų deminutyvų atitikmenys K. Borutos romano „Baltaragio malūnas“ vertime į anglų kalbą PDF failas
Rita Bakanienė
Денежные отношения в паремиях в свете лингвокультурологии (на материале русского, латышского, литовского, немецкого и английского языков) PDF failas
Michail Briedis
Lietuviškųjų kultūrinių realijų vertimas į anglų kalbą Full Text PDF (English)
Janina Buitkienė
Адаптация текста в инсценировках прозы методом «театра повествования» (на примере спектакля «Рассказ о семи повешенных» М. Карбаускиса) PDF failas
Jelena Gordijenko
Собственное имя как реликт древней культуры PDF failas
Juozas Jurkėnas
Autostereotips „latgalietis” latgaliešu folklorā PDF failas
Angelika Juško - Štekele
Жанровые и лингвистические особенности «Жития Ефросина Синозерского» PDF failas
Natalia Tichomirova
Frankofonizmai arba regionalizmai PDF failas
Vilhelmina Vitkauskienė
Заголовок в современной прессе (на материале еженедельника «Экспресс-неделя») PDF failas
Ana Žarkova
Этнокультурное образование: векторы развития и практики взаимодействия (на примере Томской области) PDF failas
Olga V. Gorskikh
Международная научная конференция «Балтийские языки и литературы в истории и в современном мире» PDF failas
Ольга Синева
«Функциональная граматика русского и литовского языков» PDF failas
Kazys Musteikis